e-post

Den där latheten skrämmer mig

Jag får e-post ibland. Från mer eller mindre kända avsändare. Med mer eller mindre...

Tio års digitalt levande jag

Det har inte märkts så mycket utåt men inåt har det varit kaos. Det...