fiske

Bokstaven V, ni vet V som i…

V som i världsarv, världsbäst och västkust. Ibland behövs det inte mer än några...

Ibland när man flyr fältet

Det var en sådan vecka då det helt enkelt bara passade bra med att...

Midsommaraktig livsstil i bilder

Jag vet inte vad som behöver tilläggas i text när jag nu tänker bildbloggsexplodera...