havet

Bokstaven V, ni vet V som i…

V som i världsarv, världsbäst och västkust. Ibland behövs det inte mer än några...