personligt

Alla är vi olika

För fyra år sedan, på min dåvarande arbetsplats, gjordes det personlighetsanalyser av alla på...