tält

Det var ju så här det en gång började

Sommaren 1986 har jag förvisso bara fragment till minnen av men några av dem...